Schone lucht in huis

De luchtverontreiniging in Nederland brengt schade toe aan mens en milieu. Door deze verontreiniging vallen er tussen de 6.700 en 12.900 vroegtijdige doden. Dit wordt met name veroorzaakt door fijnstof en stikstofdioxide. Een slecht binnenklimaat leidt tot benauwdheid, hoesten, hoofdpijn en chronische verkoudheid.

Een gezond binnenklimaat

Het verminderen van de luchtverontreiniging van het totale klimaat is een lange termijn proces. Het binnenklimaat is echter eenvoudig te verbeteren, want huiseigenaren hebben dit zelf in de hand. Het binnenklimaat wordt onder andere bepaald door de lucht toevoer van buiten, een werkend ventilatiesysteem en isolatie. Een goed ventilatiesysteem is essentieel voor een gezonde omgeving.

Niet alleen mens en dier hebben schone en gezonde lucht nodig binnenshuis, ook planten. Zo blijkt uit deze quote van een tevreden gebruiker van de Air 70:

 

"Sinds de Air 70 doen de planten het opeens prima in de kamer, terwijl dit hiervoor een ramp was"

Planten werken weer goed dankzij ventilatie met de air 70.

CO2-sensor

Op het moment dat in een ruimte mensen aanwezig zijn moet er continu worden geventileerd. Niet alleen voor CO2, maar ook voor andere schadelijke gassen die zich ophopen. De COsensor meet continu het CO2-gehalte in de lucht die door het apparaat naar buiten gaat. Indien het percentage CO2 te hoog wordt, dan gaat de Air 70 automatisch meer ventileren. Hierdoor blijft het CO2-gehalte op een gezond niveau en worden andere gassen afgevoerd. Lees hier meer over de accesoires voor de Air 70. 

Werking Air 70

De Air 70 is een ventilatiesysteem die binnenkomende lucht filtert en vervuilde lucht afvoert. Het systeem is geschikt voor een enkele ruimte en hoeft nergens op aan gesloten te worden (decentraal ventilatiesysteem). Het filter houdt fijnstof en andere schadelijke stoffen tegen. Tegelijkertijd wordt verbruikte lucht en overtollig vocht geruisloos naar buiten gedrongen door de zuiverende werking van de Air 70. De lucht binnen wordt voortdurend ingeruild tegen zuurstofrijke, frisse en gefilterde lucht van buiten. Door de warmtewisselaar wordt een prettige binnentemperatuur gehandhaafd onafhankelijk van het verschil met de buitentemperatuur.

Aankoopproces - Specificaties & prijzen - Contact